Kiedy i jakie badania prenatalne warto wykonać? Jakie są najczęstsze wskazania do diagnostyki prenatalnej?

Jej wynik pozwala na ocenę kariotypu płodu. Powikłania po tym zabiegu wynoszą ok. 2%, dlatego wykonywany jest on tylko w szczególnych przypadkach….Większość z nich polega na pobraniu płynu owodniowego lub tkanki genetycznej płodu. Ryzyko powikłań po takich badaniach wynosi ok. 1-2%. Najpopularniejszym badaniem prenatalnym inwazyjnym jest amniopunkcja. Lekarz pod kontrolą USG nakłuwa pęcherz płodowy i pobiera płyn owodniowy.