Jak nauczyć dziecko czytać?

Jedną z najpopularniejszych i bardzo skutecznych metod jest nauka czytania sylabami. Pierwszym krokiem jest zapoznanie dziecka z samogłoskami. Gdy dziecko już je rozpoznaje, dodajemy spółgłoski, tworząc w ten sposób sylaby otwarte np. PA, PO, PI, PE, PU, PY, PĄ, PĘ, PÓ….Po jakimś czasie tworzymy tego typu sylaby z inną spółgłoską itd. Bardzo ważne jest, by jak najwięcej ćwiczyć, gdyż każde powtórzenie sprawia, że dziecko lepiej zapamiętuje te połączenia. Gdy pojedyncze sylaby nie będą już sprawiały problemów, możemy zacząć je łączyć w proste wyrazy np. sprawy mamy i dziecka w