Chrzest dziecka: dokumenty, przygotowanie duchowe, strój…

Wiele parafii wymaga także zaświadczenia do rodziców chrzestnych, że przystąpili do tego sakramentu. Czasami konieczne będzie także uczestniczenie w naukach przed chrztem. Ponadto rodzice chrzestni powinni być osobami wierzącymi, muszą mieć przyjęty sakrament bierzmowania….Co ciekawe, ksiądz może odmówić wydania zaświadczenia do bycia rodzicem chrzestnym. Strój na chrzest Nie ma rygorystycznych zasad odnośnie tego, jak maluszek powinien być ubrany podczas chrztu.