Urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski – komu i na jak długo przysługują?

Jaka forma urlopu przysługuje ojcu? Urlop ojcowski, często mylony z tacierzyńskim, wynosi 14 dni i obejmuje również dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta)….W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, ojcowski nie może zostać podzielony między matkę i ojca, a jeśli nie zostanie wykorzystany, to przepada. Czym jest urlop rodzicielski? Urlop ten przysługuje obojgu rodzicom, może trwać maksymalnie 32 tygodnie. sprawy mamy i dziecka w , , ,