Kalendarz badań w ciąży – jakie badania musi wykonać ciężarna?

Zalecane jest wykonanie testu PAPP-A i potrójnego HCG. W uzasadnionych przypadkach lekarz może zlecić badania w kierunku wykrycia wad rozwojowych uwarunkowanych genetycznie: amniopunkcję i biopsję kosmówki….Badania zalecane do wykonania pomiędzy 15. i 20. tygodniem ciąży to wykonanie przeciwciała odpornościowych anty Rh i test PAPP-A oraz potrójny HCG. W uzasadnionych przypadkach warto wykonać badanie na toskoplazmozę i amniopunkcję.